GroenLinks Utrecht steunt windmolen in Amersfoort

Met een spectaculaire actie kwamen GroenLinks-Kamerleden Bram van Ojik en Linda Voortman zaterdag 14 maart in Amersfoort een symbolisch einde maken aan onze verslaving aan kolen, olie en gas. Het is tijd om te kiezen voor windenergie. GroenLinks ondersteunt daarom het initiatief van Duurzaam Soesterkwartier om op de Isselt een wijk-windmolen neer te zetten.

GroenLinks kiest voor een Nederland dat draait op schone energie en onafhankelijk is van het gas van Poetin of de olie uit Irak. Windmolens zijn daarbij essentieel. Provinciebesturen bepalen voor een groot deel of en waar er windmolens mogen komen. De aanstaande Provinciale Statenverkiezingen zijn dan ook van groot belang voor de toekomst van schone energie in Nederland. Volgens GroenLinks is er ook in Utrecht ruimte voor windenergie.

In Amersfoort bijvoorbeeld wil Duurzaam Soesterkwartier een stevige bijdrage leveren aan een CO2-neutrale wijk. Samen met wijkbewoners wil de vereniging investeren in windmolens en eigen stroom duurzaam opwekken. Het rendement van de windmolen zal terugvloeien naar initiatieven in de wijk. Ook GroenLinks gaat voor een CO2-neutraal Amersfoort en geeft daarbij de voorkeur aan initiatieven van bewoners, waarbij omwonenden kunnen meedoen. Het initiatief van Duurzaam Soesterkwartier om te investeren in windmolens juicht GroenLinks dan ook toe.

Zaterdag maakte GroenLinks dit zichtbaar door een muur van oliedrums omver te gooien. Bram van Ojik (fractievoorzitter Tweede Kamer), Linda Voortman (lid Tweede Kamer) en Mariëtte Pennarts (lijsttrekker GroenLinks Provincie Utrecht) deden dit samen met vertegenwoordigers van Duurzaam Soesterkwartier. Na afloop gaf GroenLinks Amersfoort op het Eemplein en op verschillende plaatsen in de stad een fietsbellenconcert.