Bram van Ojik maakt in Haarlem symbolisch einde verslaving aan kolen, olie en gas

Op vrijdag 6 maart maakte GroenLinksfractievoorzitter Bram van Ojik symbolisch een einde aan de verslaving aan kolen, olie en gas. Bij het Provinciehuis in Haarlem trok Bram van Ojik een muur van oliedrums omver om de schone energie van windmolens te onthullen. 

Daar heeft voor GroenLinks in Noord-Holland steeds voor gestreden en zal dat blijven doen. Als belangrijk wapen tegen de klimaatverandering en tegen de afhankelijkheid van fossiele energie. Vanwege het energie-akkoord moest Noord-Holland afgelopen periode uiteindelijk wel meer plek zoeken voor nieuwe windmolens. Maar de coalitie wil windmolens op plekken waar de bevolking het niet wil en wil geen windmolens waar de bevolking ze wel wil. Een voorbeeld van dat laatste is Windpark Haarlemmermeer-Zuid. Een van de vele lokale energie-initiatieven in Noord-Holland. Het windpark wordt gedragen door de inwoners van de Haarlemmermeer. Omwonenden en betrokkenen nemen actief deel aan het ruimtelijk ontwerpen van het windproject. Grondeigenaren en burgers zullen financieel participeren. Opbrengsten komen ook ten goede aan natuur, milieu, educatie en de ontwikkeling van het gebied.

Gedeputeerde Staten wilde steeds maar niet meewerken aan de plaatsing van windmolens op deze plek. De niet ter zake doende argumenten waren te gek voor woorden. Op aandrang van GroenLinks Noord-Holland is Gedeputeerde Staten uiteindelijk toch gedwongen de mogelijkheden voor Haarlemmermeer-Zuid alsnog te bezien.

GroenLinks kiest voor een Nederland dat draait op schone energie en onafhankelijk is van het gas van Poetin of de olie uit Irak. Windmolens zijn daarbij essentieel. Provinciebesturen bepalen voor een groot deel of en waar er windmolens mogen komen. De aanstaande provinciale Statenverkiezingen zijn dan ook van groot belang voor de toekomst van schone energie in Nederland.